این جلسه با حضور رییس کمیته -آقای دکتر انجم شعاع- و دبیر کمیته - آقای مهندس شکرابی- در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار گردید.

1402/10/16 شنبه
برگزاری جلسه بحث و بررسی شاخصهای اختصاصی 1402

برگزاری جلسه بحث و بررسی شاخصهای اختصاصی 1402

این جلسه با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونتهای تخصصی سازمان برگزار گردید.

1402/9/27 دوشنبه
برگزاری دومین جلسه تدوین شاخصهای اختصاصی فرهنگ سازمانی

برگزاری دومین جلسه تدوین شاخصهای اختصاصی فرهنگ سازمانی

در راستای اجرای نظامنامه فرهنگ سازمانی، دومین جلسه هماهنگی جهت تدوین شاخص اختصاصی فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگانی از معاونتهای مختلف ستادی برگزار گردید.

1402/9/27 دوشنبه

برگزاری جشنواره شهیدرجایی

جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از مدیران و کارکنان برتر ستادی و استانی برگزار گردید.

1402/8/22 دوشنبه