بيشتر

فرایند ها

اقدامات و برنامه ها

زمستان پاک
  • 1393/9/12 چهارشنبه زمستان پاک
    مطابق بررسی های انجام شده توسط پروفسور اشمک، پزشک متخصص کودکان و رئیس انجمن مبارزه با آلودگی هوا در شهر (اسن) آلمان، آلودگی هوا باعث کمبود رشد بدنی و فکری کودکان می¬شود و در بزرگسالان نیز می¬تواند سرطان ریه و ناراحتی¬های قلبی و ریوی به وجود آورد.
از تدوین برنامه تا ارزیابی عملکرد
  • 1393/9/12 چهارشنبه از تدوین برنامه تا ارزیابی عملکرد
    سازمانها امروزه به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق ، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد ، امکان ادامه ی حیات ندارند . برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه ی مواجهه با آنهاست و ارزیابی عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می باشد . به طور کلی برنامه ریزی ، ترسیم شمایی از گذشته برای تصمیم گیری در زمان حال جهت انجام اقدامی در آینده می باشد .
بيشتر
اطلاعیه
بيشتر
لینک ها
بيشتر