جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از مدیران و کارکنان برتر ستادی و استانی برگزار گردید.

1402/8/22 دوشنبه

جلسه نهایی ستاد جشنواره شهید رجایی

آخرین جلسه ستاد جشنواره شهیدرجایی به منظور هماهنگی جهت هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار شد.

1402/8/22 دوشنبه

جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی

جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی در روز دوشنبه 1402/7/24 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس برگزار گردید.

1402/7/25 سه‌شنبه
برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی

برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی

در راستای انجام امور محوله سازمانی به کارشناسان بازرسی،این دفتر در نظر دارد یک دوره آموزشی برگزار نماید.

1402/7/17 دوشنبه