آیکون منو
بازرسی
1393/2/22 دوشنبه
  در بخشی از نامه معروف حضرت علی (ع) به مالک اشتر چنین آمده است:
یا مالک، واعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض
ای مالک بدان که مردم طبقات مختلفی هستند و امور آنها اصلاح نمی شود مگر بوسیله گروهی دیگر.


 


 
 
شرح وظایف واحد بازرسی
 
   *برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات .
 
 *بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و اجرائی برای سنجش میزان(( مطابقت عمل و عملکرد )) اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستوالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
 
 * بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط .
 
 *تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده .
 
         *کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی (آشکار و پنهان) و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه .
  
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *