آیکون منو
بازرسی
1401/8/30 دوشنبه
  در بخشی از نامه معروف حضرت علی (ع) به مالک اشتر چنین آمده است:
یا مالک، واعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض
ای مالک بدان که مردم طبقات مختلفی هستند و امور آنها اصلاح نمی شود مگر بوسیله گروهی دیگر.


 
 
شرح وظایف واحد بازرسی

 
- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
 
- بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و اجرائی برای سنجش میزان"مطابقت عمل و عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه.
 
 - بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط .
 
 - تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده .
 
          - کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی (آشکار و پنهان) و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه .
  
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *