\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اطلاعیه ها
برگزاری دوره آموزشی مجازی آشنائی با دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری برای ادارات کل استانها

با توجه به لزوم گذراندن دوره آموزشی مجازی آشنائی با دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و بر طبق هماهنگی به عمل آمده با دفتر آموزش این دوره برای ادارات کل حفاظت  محیط زیست استانها  نیز ثبت و در حال برگزاری    می باشد.دسترسی به آزمون مورد نظر تا روز 95/10/22 دایر می باشد.

بيشتر
اخبار مرتبط