\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

  • کد خبر: a11baec
  • ارزیابی عملکرد سال 93 سازمان حفاظت محیط زیست
  • 1394/1/22 شنبه2015-04-11T11:33:16+04:30.
  • ارزیابی عملکرد سال 93 سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط گروه ارزیابی عملکرد در سامانه ارزیابی عملکرد شروع گردیده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت. معاونتها و دفاتر سازمان موظف گردیدند عملکرد خود را بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی به همراه مستندات لازم در سامانه ارزیابی عملکرد وارد نمایند. نتایج حاصل از ارزیابی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته و نهایتا در مقایسه با سایر دستگاهها، سازمان های برتر در جشنواره شهید رجائی معرفی می گردند.

    بيشتر
    اخبار مرتبط