\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

  • کد خبر: 5ef1d7a
  • نمایش فیلم جهت آگاهی عموم از معضلات زیست محیطی در غرفه بازرسی
  • 1393/12/3 یکشنبه2015-02-22T16:48:28+03:30.
  • در غرفه دفتر فیلمی در خصوص آگاهی مردم از انواع معضلات زیست محیطی برای عموم به نمایش گذاشته می شود. آشنایی با این معضلات می تواند در گزارش دهی مردم با سامانه ارتباط مردمی 1540 مفید واقع گردد.

    بيشتر
    اخبار مرتبط