نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها ،سازمان ها و استانداری های سراسر کشور

نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها ،سازمان ها و استانداری های سراسر کشور چهارشنبه مورخ 95/10/8 با حضور رئیس‌ جمهوری برگزار گردید.
در این نشست که در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزاری شد، علیرضا آوائی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری گزارشی از اقدامات و برنامه های این دفتر ارائه کردند.
همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور  نیز گزارش‌هایی از عملکرد این دستگاه های تخصصی ارائه نمودند.
این نشست نخستین نشست تخصصی بود که با هدف تبادل تجربیات و اتخاذ استراتژی واحد و به منظور دستیابی به سلامت اداری، افزایش پیوستگی حکومت با مردم، مبارزه با فساد ،وحدت رویه و تحقق سازمان اداری پاک برگزار می شود.
در این نشست 189 تشکل در ساختار بازرسی وزارتخانه ها و سازمان ها برای نخستین بار دور هم جمع شده بودند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری،حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری،مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری، الهام امین زاده دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز حضور داشتند.
 

از جمله موارد اشاره شده توسط رئیس جمهور در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور:
مطالب سیاسی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد/ وظیفه اصلی دستگاههای نظارتی ترمیم و حفظ اعتماد عمومی است/ باید برای مردم روشن شود از چه طریق نفت و اختیارات کشور در اختیار فردی گذاشته شد که امروز محکوم به اعدام است/ برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد/ 9دی نماد عشق ملت به امام حسین (ع)، حق، ولایت و نظام بود نه این جناح و آن گروه/ اسرار و زندگی خصوصی مردم باید محترم باشد.

بيشتر