بیانیه همایش سراسری روسای مدیریت عملکرد استانها (البرز- مرداد 95)                                                                                         بیانیه همایش سراسری روسای مدیریت عملکرد استانها
                                                                                         سازمان  حفاظت محیط زیست کشور مردادماه  1395 
                                                                                                           بسم الله الرحمن الرحیم
         با الهام از فرهنگ اسلامی  و به تاسی از آیات شریفه سوره توبه که می فرماید " (ای پیامبر) بگو عمل کنید،خداوند و رسول خدا و مومنان اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار را می داند و شما را به آنچه عمل می کردید خبر می دهد"  و نگرش ارزشی برپایه عشق   اسلامی به محیط زیست ،  دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  سازمان حفاظت محیط زیست تلاش دارد تا به مدد الهی و بنابر  اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در سایه پیروی از فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سند ملی محیط زیست  و سیاستها و رویکردهای زیست محیطی ریاست محترم جمهور و دولت تدبیر و امید، نظارتی شایسته  محیط زیست کشور به عنوان کتابی عظیم که نمادهای عالم جلال و جمال الهی در آن حک شده  است را هوشمندانه حمایت و با همکاری سایر بخشهای سازمانی در سطح ستاد و استانها برای بهره مندی نسل های آینده از این موهبت الهی به درستی حفاظت نماید . از اینرو مجموعه کارکنان بازرسی سازمان  حفاظت محیط زیست ضمن ابرام بر عهد خود بر حفاظت از طبیعت ایران و بهره گیری از همه توان و تخصص خود در این زمینه بر تحقق اصول بیانیه به شرح ذیل تاکید داریم:

1. نظر به ضرورت برنامه ریزی فعالیت های بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد در راستای تامین سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات احتمالی و نارسایی های اداری ،  تمهیدات لازم در تغیییر عنوان دفتر و واحدهای استانی ،اصلاحات ساختاری پیشنهادی ، تامین اعتبارات مالی و منابع انسانی تجهیزاتی مورد انتظار می باشد.
2. در راستای پایش سلامت و فساد اداری در سازمان ،  لازم است در ایجاد ساز و کارهای کارآمدبرای اطمینان از اجرای برنامه های بهبود  در طول زمان ، اقدامات شایسته ای در جهت استقرار سیستم جامع، هوشمند  در سطوح  استراتژیک ، تحلیلی و عملیاتی  به عمل آید.
3. یکی از شروط اساسی برای اجرای مناسب و دقیق برنامه ها آن است که کارکنان از دانش و مهارت کافی جهت انجام مسئولیت های خود برخوردار باشند . کسب اطمینان از وجود یا ایجاد چنین توانایی هایی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و توان افزایی دنبال می شود. در این راستا  تنظیم و اجرای دقیق برنامه نظام آموزش ها ی مستمر کارکنان  بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  توام با انجام بازدیدهای  داخلی و خارجی از تجارب ارزنده سیستم های نوین موجود در این زمینه به ویژه تربیت  بازرسان سایبری و الکترونیکی مورد انتظار است.
4. با عنایت به گستردگی فعالیت ها و شتاب روزافزون پدیده های زیست محیطی لازم است متناسبا نسبت به تعالی سازمانی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  و واحدهای اقماری در جهت ایجاد و توسعه شیوه های نوین بازرسی ازجمله نظارت الکترونیک  ، نظارت  و بازرسی مشارکتی و...  منوط به تامین سازوکارهای لازم اقدام گردد.
5. حمایت های مالی و تامین اعتبارات بهنگام در جهت استقرار کامل نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی پویا و کارآمد ،  با تجهیز دفتر و واحدهای اقماری به نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز.
6. تاکید بر اجرای دقیق نتایج کارشناسانه بررسی ها ، بازرسی ها و پیشنهادات تنظیمی  دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  در شناسایی نقاط آسیب پذیر حیطه فعالیت  های سازمان  به منظور سالمسازی فضای کاری و ایجاد پیوند بین بخش های مختلف سازمانی .
7. تعامل و همگرایی توانهای سازمانی با دفتر در کمک به اصلاح فرآیندها و امور به ویژه حذف تداخل وظایف در دفاتر و بخش های سازمان به منظور بسط و توسعه سلامت اداری.
8. پویایی، کارآمدی و حرکت در جهت تامین سلامت اداری ایجاب         می کند تا پرسنل شاغل در بخش ها و مشاغل حساس به صورت گردشی جابجا گردند .  این چرخه ،  وضعیت جدیدی از سلامت اداری را توام با برنامه بهبود ایجاد می کند که در نهایت موجبات ارتقای بهره وری فراهم می گردد.
9. اساسا برخورد قاطع قانونی با متخلفین در حوزه محیط زیست از جمله صید و شکار ،  تخریب و آلودگی ها مستلزم وجود الزامات زیست محیطی و ضمانت اجرایی قانونی و حسب مورد وضع مجازاتهای بازدارنده و متناسب در این حوزه میباشد که ضرورت اصلاح و بازنگری و روزآمد نمودن قوانین مذکور مورد درخواست و تاکید است.