تودیع و معارفه مدیرکل جدید دفتر مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران و کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان برگزار شد.
 خانم دکتر ابتکار در این مراسم با اشاره به اقدامات و دستاوردهای مثبت شکل گرفته در دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در زمان مدیریت آقای سید احمد نبوی همچون مقابله با پدیده زمین خواری به ویژه در منطقه ورجین شمیرانات استان تهران، مقابله با تخلفات شکار و صید، راه اندازی سامانه1540 ارتباط مردمی با محیط زیست، راه اندازی کشیک 24 ساعته و ورود به مباحث تخصصی حوزه، گفت: این دستاوردها که به واسطه مدیریت مناسب و تلاش و همراهی مجموعه کارشناسان ستاد و استان بود، شایسته تقدیر است.
معاون رئیس جمهور گفت: اگرچه عدم ادامه همکاری مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بنا به خواست خودشان است و تمایل بر ادامه همکاری وی بود اما خرسندیم که می توانیم نیرویی شایسته و مدیری توانمند با سوابق خوب از بدنه سازمان، آقای مرتضی فرید را به عنوان مدیرکل جدید این دفتر معرفی کنیم.
آرزوی موفقیت های روزافزون در عرصه دیگری از خدمت به کشور برای آقای نبوی و مدیریت جدید دفتر آقای فرید را از خداوند منان خواستاریم.