افتتاح سامانه 1540 و نمایش کشفیات دفتر در نیمه دوم سال 93 روز چهارشنبه مورخ 6/12/93 با حضور ریاست محترم سازمان، جمعی از مدیران، مشاوران، خبرنگاران و اصحاب رسانه ها سامانه ارتباط مردمی 1540 افتتاح گردید. این سامانه به صورت ملی در تمام کشور گسترده است و مردم می توانند معضلات و مخاطرات زیست محیطی را به صورت شبانه روزی برای سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهند و بازرسان 24 ساعته پاسخگوی مردم می باشند.
همچنین در این روز نمایشگاهی از کشفیات دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در نیمه دوم سال 93 برگزار گردید.