اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست روز سه شنبه مورخ 5/12/93 در مراسمی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست به کار خود پایان داد ودر این مراسم غرفه دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به عنوان یکی از غرفه های برتر شناخته شد و لوح تقدیری از ریاست محترم سازمان دریافت کرد.