اولین حضور غرفه بازرسی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات برای اولین بار در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست دارای غرفه است. این غرفه  در سالن 38 قرار گرفته است. با توجه به گذشت دو روز از زمان افتتاحیه نمایشگاه حضور بازدید کنندگان از این غرفه قابل ملاحظه بود. در کنار غرفه مکانی جهت ثبت و پاسخگویی به شکایات از ساعت 8 لغایت 16 پذیرای بازدیدکنندگان است.