چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست روز شنبه مورخ 2/12/93 در ساعت 8 صبح با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای محیط زیست کشورهای روسیه، لبنان، ژاپن و تعداد زیادی از مهمانان خارجی و داخلی افتتاح گردید.
بيشتر