برگزاری دومین همایش هم اندیشی مسئولین امور ایثارگران استانی

امروز دوشنبه مورخ 20/11/93  از ساعت 8 الی 12 دومین همایش هم اندیشی مسئولین امور ایثارگران استانی با حضور جناب آقای مجابی معاونت محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و آقای نبوی مشاور محترم رئیس سازمان در امور ایثارگران و جمعی از مسئولین استانی  در زمینه ایثارگران در استان قزوین برگزار گردید.

بيشتر