دایر شدن اتاق کشیک اتاق کشیک بر اساس ضرورت جهت پاسخگویی، هماهنگی و رسیدگی سریع در دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست از روز چهارشنبه 1/11/93 دایر گردید. برنامه زمان بندی افراد حاضر در کشیک به صورت 16 ساعته می باشد. البته در زمان تعطیلات رسمی این زمان بندی به 2 شیفت 12 ساعته تقسیم خواهد شد.خط تلفن ثابت 88233252 به صورت 24 ساعته پاسخگو می باشد
بيشتر