ششمین جلسه کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری ششمین جلسه کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری امروز 27/10/93 راس ساعت 9:30  در دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس برگزار گردید. در این جلسه آقایان متصدی و کلانتری در خصوص فرایندهای موجود در معاونت محیط زیست انسانی و اقدامات در جهت دولت الکترونیک مواردی را مطرح کردند.
بيشتر