برگزاری جشنواره شهیدرجایی جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از مدیران و کارکنان برتر ستادی و استانی برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور
 جناب دکتر سلاجقه معاون محترم رییس جمهور و ریاست محترم سازمان و جناب آقای دکتر لطیفی معاون
محترم رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات همراه و معاونین و مدیران کل ستادی و استانی برگزار
گردید.ضمن برگزاری برنامه های متنوع و نیز رونمایی از تمبر و پوستر "کنگره شهدا و ایثارگران محیط زیست"،  از مدیران ستادی و
استانی و کارکنان برتر تجلیل به عمل آمد.