آیکون منو
ماموریت ها و اهداف
1395/9/2 سه‌شنبه
- تلاش در جهت توسعه ، تعامل ، هم گرایی و هم افزایی توانهای سازمانی در حفاظت و حمایت از محیط زیست و صیانت از حقوق مردم، با پایش مستمر سلامت اداری ، کمک به اصلاح فرایندها و امور، بازرسی های عمومی و تخصصی، ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی های لازم با  بهره مندی از تکنولوژی های نرم افزاری و سخت افزاری نوین پایش

- کمک به ارتقای سلامت اداری با شناسایی نقاط آسیب پذیر حیطه فعالیت های سازمانی توام با پایش مستمر سلامت و فساد اداری در بازرسی های دوره ای، موضوعی و ویژه به منظور سالم سازی فضای کاری و ایجاد پیوند ارگانیک بین بخش های مختلف سازمانی و شورای حفاظت

- تلاش در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی پویا و کارآمد با اتصال به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد ملی و سامانه پایش و مرکز رصد برنامه ها، به منظور پایش مستمر فعالیت ها و نتایج مربوط به اجرای آنها در جهت توانمندسازی سازمانی و کاهش انحراف از اهداف و برنامه ها

- کمک به « ظرفیت سازی سازمانی در جهت پاسخگویی به مردم و دستگاههای نظارتی، بهبود و اصلاح امور و فرایندهای مربوطه و شفاف سازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به مردم « با تحلیل مستمر دیدگاههای مردمی به منظور افزایش رضایت مندی عمومی و صیانت از حقوق مردم و محیط زیست


 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *